Fyrens styrelse:

René Michelsson, ordförande
Anna Fröding, sekr.
Henrik Mattans, kassör
Tore Nystrand
Mats Å backa
Terese Kumpulainen
Tommy Vesterback

Alf Strandholm och Henrik Backgren som sakkunniga från sektionerna


kontakter »